Termeni de utilizare

Termeni și condiții de utilizare

Data intrării în vigoare: 30 noiembrie 2013

Acest site este operat de Vitis Metamorfosis SRL.

Accesând și utilizând acest site, sunteți de acord cu termenii și condițiile care urmează. Dacă nu sunteți de acord sau nu puteți respecta acești termeni si aceste condiții, ar trebui să încetați imediat utilizarea acestui site. ÎN CAZ CONTRAR, PRIN ACCESAREA SI UTILIZAREA ACESTUI SITE, VĂ EXPRIMAȚI ACORDUL CU PRIVIRE LA ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE ȘI LA POLITICA NOASTRĂ DE CONFIDENȚIALITATE.

Utilizatori acceptați

Acest site este destinat a fi utilizat și accesat numai de către persoanele care au vârsta legală pentru a cumpăra și consuma vin. Dacă aveți vârsta legală în țara de reședință și în țara în care accesați acest site, vă rugăm să continuați. Dacă nu aveți vârsta legală, vă rugăm să părăsiți imediat acest site. Continuând, afirmați că aveți vârsta legală de a cumpăra și consuma vin în țara de reședință și în țara în care accesați acest site .

Terminologie

Pe tot cuprinsul site-ului, termenii  “noi”, ” nouă” și “nostru/noastră” se referă după caz, în context, la Vitis Metamorfosis SRL .

Link-uri

Acest site poate include link-uri către alte site-uri, unele dintre ele operate de către terțe părți. Aceste link-uri sunt oferite în avantajul dumneavoastră și constituie o cale suplimentară de acces la informațiile conținute de acestea. Nu am analizat absolut toate informațiile existente pe alte site-uri și nu suntem responsabili pentru conținutul oricăror altor site-uri sau pentru orice produse sau servicii care pot fi oferite prin alte site-uri. Site-urile terțe pot conține informații cu care Vitis Metamorfosis este sau nu este de acord. Includerea link-urilor către alte site-uri sau referirile la produse neafiliate nu ar trebui să fie privite ca o aprobare a conținutului site-urilor accesate prin link-uri. Alți termeni și condiții diferite se pot aplica utilizării de către dvs. a oricăror site-uri accesate prin link-uri.  Ar trebui să citiți politicile și termenii de utilizare ai oricăror site-uri accesate prin link-uri.

Scopul acestui site

Acest site este operat cu scopul de a furniza informații generale despre Vitis Metamorfosis. Produsele Vitis Metamorfosis sunt vândute numai în conformitate cu legile din jurisdicțiile în care acestea sunt comercializate.

Acuratețea, completitudinea și oportunitatea informațiilor de pe acest site

Nu suntem responsabili dacă informațiile pe care le punem la dispoziție pe acest site nu sunt corecte, complete sau actuale. Materialul de pe acest site oferă  doar informații generale și nu ar trebui să fie invocat sau utilizat ca bază unică pentru luarea unor decizii importante fără consultarea surselor primare de informație sau a unor surse de informații mai precise, mai complete sau mai actuale. Orice raportare la materialul de pe acest site va fi făcută pe propria răspundere. Acest site poate conține anumite informații istorice. Informațiile istorice nu sunt în mod necesar actuale și sunt date doar de referință. Ne rezervăm dreptul de a modifica conținutul site-ului in orice moment, dar nu avem nicio obligație de a actualiza informațiile de pe acest site. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza schimbările de pe acest site.

Utilizarea materialelor de pe acest site

Acest site (inclusiv tot conținutul său) este proprietatea Vitis Metamorfosis SRL sau a licențiatorilor săi și este protejat de drepturile de autor, marca înregistrată și alte legi din România și din alte țări. Noi vă autorizăm să navigați pe site, să imprimați și să descărcați copii ale materialelor de pe site însă doar pentru uz personal, necomercial, atâta timp cât nu sunt eliminate orice drepturi de autor sau alte avertismente care apar pe materialele pe care le imprimați sau descărcați. Sunteți de acord că în caz contrar nu veți copia, afișa sau transmite orice fel de material de pe site în orice manieră sau mediu. Sunteți de asemenea de acord să nu modificați, vindeți, difuzați sau distribuiți orice material de pe site în orice mod sau mediu, inclusiv prin încărcarea materialului sau să faceți în orice alt mod materialele disponibile on-line.

Publicarea materialelor de către utilizator

Sunteți de acord că sunteți responsabil pentru orice informație publicați, inclusiv legalitatea, veridicitatea, caracterul oportun, originalitatea și drepturile de autor privitoare la orice material. Nu puteți încărca, distribui sau publica prin intermediul acestui site orice conținut care (i) este calomnios, defăimător, obscen, amenințător, invaziv cu privire la drepturile la intimitate sau publicitate, care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, este abuziv, ilegal sau este în orice alt fel inacceptabil, (ii) poate constitui sau încuraja o infracțiune penală, încalcă drepturile oricărei părți sau în orice alt mod generează răspundere sau încalcă orice lege, sau (iii) pot conține viruși de software, campanii politice, scrisori in lant, e-mailuri în masă, sau orice formă de “spam”. Nu puteți folosi o adresă de e-mail falsă, să vă asumați identiatea altei persoane sau entități sau în orice alt fel să induceți în eroare cu privire la originea oricărui conținut. Nu puteți încărca conținut comercial pe site.

Dacă totuși publicați materiale, și nu există alte indicații, veți acorda Vitis Metamorfosis SRL  drepturi neexclusive, fără drepturi de autor , perpetue, irevocabile și pe deplin sublicențiabile de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea lucrări derivate, distribui și afișa conținutul în întreaga lume, pe orice canal mass-media. Acordați Vitis Metamorfosis SRL și afiliaților săi dreptul de a folosi numele pe care îl trimiteți în legătură cu un astfel de conținut, dacă aleg acest lucru. Toate informațiile personale furnizate prin intermediul acestui site vor fi prelucrate în conformitate cu Declarația de confidențialitate on-line a site-ului, care poate fi actualizată periodic. Declarați și garantați că dețineți sau controlați în orice alt mod toate drepturile pentru conținutul pe care îl publicați, că acest conținut este exact , că utilizarea conținutului furnizat de către dumneavoastră nu încalcă termenii și condițiile și nu va cauza prejudiciu unei persoane sau entități; și că veți despăgubi Vitis Metamorfosis SRL și societatea de bază , filialele, asociațiile în participațiune, parteneriatele, și companiile afiliate pentru toate cererile rezultate din conținutul pe care îl furnizați .

Mărci comerciale

Acest site conține logo-uri și alte mărci comerciale și mărci de servicii care sunt proprietatea sau sunt licențiate către Vitis Metamorfosis SRL. Site-ul poate de asemenea include mărci comerciale sau mărci de servicii ale unor terțe părți. Toate aceste mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor și sunteți de acord să nu le folosiți sau să le afișați în orice mod, fără acordul prealabil în scris al proprietarului mărcii comerciale respective.

Magazine on-line; Promoții

Termeni și condiții suplimentare se pot aplica în vederea achiziționării de bunuri sau servicii și pentru porțiuni sau elemente specifice site-ului, inclusiv, dar fără a se limita, la concursuri, tombole, invitații, sau  alte elemente similare (fiecare o “Înscriere”), toți acești termeni și condiții suplimentare devin parte a acestor termeni de utilizare prin această referință. Sunteți de acord să respectați termenii și condițiile Înscrierii. Dacă există un conflict între acești termeni de utilizare și termenii Înscrierii, termenii Înscrierii vor controla tot ceea ce face referire la Înscriere.

Drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane

Noi respectam drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane, și cerem ca vizitatorii noștri să facă același lucru. Dacă credeți că munca dumneavoastră a fost copiată într-o manieră care constituie încălcarea drepturilor de autor, ne puteți anunța la următoarea adresă:

Vitis Metamorfosis SRL

Str. Găgeni nr. 98, Ploiești 

Județul Prahova, RO 100137

Telefon: +40 244 530 955

Fax: +40 244 599 216

E-mail: office@vitis-metamorfosis.com

 

PRECIZĂRI LEGALE NECESARE

UTILIZAREA ACESTUI SITE SE FACE PE PROPRIA RASPUNDERE. SITE-UL ESTE OFERIT “CA ATARE” ȘI “AȘA CUM ESTE DISPONIBIL”. NE REZERVĂM DREPTUL DE VĂ A RESTRICȚIONA SAU ÎNCETA ACCESUL LA SITE SAU LA ORICE ALT ELEMENT SAU PARTE A ACESTUIA ÎN ORICE MOMENT. VITIS METAMORFOSIS SRL  RENUNȚĂ ÎN MOD EXPRES LA TOATE GARANȚIILE DE ORICE FEL, FIE ELE EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI ORICE GARANȚII CĂ MATERIALUL DE PE SITE NU ÎNCALCĂ LEGEA , CĂ ACCESUL LA SITE VA FI NEÎNTRERUPT SAU FĂRĂ ERORI; CĂ SITE-UL VA FI SIGUR, SAU CĂ INFORMAȚIILE DE PE SITE VOR FI COMPLETE , CORECTE SAU OPORTUNE. DESCĂRCÂND ORICE FEL DE MATERIAL DE PE ACEST SITE, FACEȚI ACEST LUCRU PE PROPRIA RĂSPUNDERE ȘI VĂ ASUMAȚI RISCURILE. VEȚI FI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNE CAUZATE COMPUTERULUI DUMNEAVOASTRĂ SAU PENTRU PIERDEREA DE DATE CARE REZULTĂ DIN DESCĂRCAREA ACESTOR MATERIALE. NICIO RECOMANDARE SAU INFORMAȚIE ORALĂ SAU SCRISĂ, OBȚINUTĂ DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ DE LA NOI SAU PRIN NOI SAU DE PE SITE, NU VA CREA NICIO GARANȚIE DE ORICE FEL.

LIMITAREA RĂSPUNDERII ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA AFLATĂ ÎN VIGOARE, AȚI ÎNȚELES ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ NICI VITIS METAMORFOSIS SRL ȘI NICI FURNIZORII TERȚI DE CONȚINUT NU VOR FI RASPUNZĂTORI PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, PE CALE DE CONSECINȚĂ, PUNITIVE SAU DE ORICE ALT FEL, LEGATE DE SAU REZULTATE DIN INCAPACITATEA DUMNEAVOASTRĂ DE A UTILIZA ACEST SITE SAU ORICE ALT SITE ACCESAT PRINTR-UN LINK DE PE ACEST SITE SAU DIN ORICE ACȚIUNI PE CARE LE EFECTUĂM SAU NU LE EFECTUĂM CA URMARE A MESAJELOR DE POȘTĂ ELECTRONICĂ PE CARE NI LE TRIMITEȚI. ACESTEA INCLUD DESPĂGUBIRI PENTRU ERORI, OMISIUNI, INTRERUPERI, DEFECTE, ÎNTÂRZIERI, VIRUȘI DE CALCULATOR, PIERDEREA PROFITULUI, PIERDERI DE DATE, ACCESUL NEAUTORIZAT ȘI ALTERAREA TRANSMISIILOR ȘI A DATELOR, PRECUM ȘI ALTE PIERDERI TANGIBILE ȘI INTANGIBILE. ACEASTĂ LIMITARE SE APLICĂ INDIFERENT DACĂ DAUNELE SUNT REVENDICATE ÎN CONFORMITATE CU TERMENII UNUI CONTRACT, CA URMARE A NEGLIJENȚEI SAU DIN ALTE CAUZE, ȘI CHIAR DACĂ NOI SAU REPREZENTANȚII NOȘTRI AU FOST NEGLIJENȚI SAU AU FOST INFORMAȚI DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE .

RĂSPUNDEREA DUMNEAVOASTRĂ DACĂ CAUZAȚI O ÎNTRERUPERE TEHNICĂ A SITE-LUI SAU A SISTEMELOR DE TRANSMISIE ALE SITE-ULUI CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SAU ALTE PERSOANE, SUNTEȚI DE ACORD SĂ VĂ ASUMAȚI RESPONSABILITATEA PENTRU ORICE DATORII, COSTURI ȘI CHELTUIELI (INCLUZÂND ONORARIILE AVOCAȚILOR) CARE DECURG DIN ACEASTĂ SITUAȚIE.

Competența juridică

Vitis Metamorfosis SRL are sediul în Ploiești, Județul Prahova – România, și acest site funcționează în România. Legile din România guvernează aceste Condiții de Utilizare și utilizarea de către dumneavoastra a site-ului, și vă exprimați acordul irevocabil cu privire la competența juridică a tribunalelor din România pentru orice acțiune luată în vederea aplicării acestor Conditii de Utilizare. Noi recunoaștem că este posibil ca dumneavoastră să accesați acest site din orice jurisdicție de oriunde din lume, dar nu avem capacitatea practică de a preveni un astfel de acces. În cazul în care orice material de pe acest site, sau utilizare a site-ului de către dumneavoastră, este contrară legilor locului în care vă aflați când îl accesați, site-ul nu vă este destinat dumneavoastră și vă rugăm să nu utilizați acest site. Sunteți responsabil să vă informați cu privire la legile din jurisdicția în care vă aflați și să le respectați.

Modificări ale acestor termeni

Ne rezervăm dreptul și toată libertatea de acțiune, pentru a schimba acești termeni și condiții în orice moment prin postarea termenilor revizuiți pe site. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați periodic dacă am efectuat modificări la acești termeni și condiții. Utilizarea în continuare a acestui site după afișarea modificărilor acestor termeni sau a altor politici, reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la modificări.

Vă mulțumim pentru vizitarea site-ului nostru.